1. Home
  2. /
  3. Locations

Choose from 4 premium office locations across the UK

Map View

Hong Kong


Beijing


Shanghai


Chengdu


Guangzhou


Hangzhou

JIAHUA International Business Center,Hangzhou
Level 3, JIAHUA International Business Center
15 Hang Da Road

Hangzhou 310007
Jiahua-International-Business-Hangzhou-thumbnai
View Location +86 571 2689 2600

Choose from 160+ locations across the globe